El rellotge del estudi

Mira! on 8 de juliol de 2015
Agustí Puig: wall studio's clock