Figure and particles

Figura i partícules

Obres, Pintures on 30 de abril de 2012

2012
mixta sobre tela
350 x 250 cm